สารกำจัดโรคพืชแอนทริค

ชื่อสามัญ : โพรพิเนบ
(propineb 70% wp)


กลุ่มสารเคมี Alkylenebis (Dithiocarbamate)
คุณประโยชน์

  1. สารป้องกันและกำจัดโรคพืช ออกฤทธิ์แบบสัมผัส
  2. ประกอบด้วยธาตุอาหารเสริมสังกะสี ช่วยให้พืชสมบูรณ์ทำให้ใบเขียวขึ้น และยังเป็นเสมือนผ้าห่มคลุมใบพืชให้ต้านทานอากาศเปลี่ยนแปลง อากาศเย็น
  3. ป้องกันกำจัดโรคพืชได้อย่างกว้างขวางมากกว่า 300 ชนิด เช่น โรคใบจุด โรคใบไหม้ โรคแอนแทรคโนส โรคเน่าดำ โรคราสนิม โรคราแป้ง
  4. สามารถใช้ได้ในพืชมากมาย หลากหลาย อย่างเช่น

ไม้ผล เช่น มะม่วง  ทุเรียน  เงาะ มังคุด ลำไย ลิ้นจี่ ส้ม ลางสาด ลองกอง และองุ่น ฯลฯ
พืชไร่ เช่น ข้าว อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง ถั่วเหลือง และถั่วลิสง
พืชผักกินใบ เช่น คะน้า กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก บล็อคโคลี่ ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี
พืชผักกินผล เช่น พริก มะเขือเทศ แตงโม แตงกวา ฟักทอง แตงร้าน แคนตาลูป ถั่วฝักยาว หน่อไม้ฝรั่ง มะเขือม่วง กระเจี๊ยบเขียว
พืชผักกินหัว เช่น หอม กระเทียม หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง  มันเทศ เผือก
คุณสมบัติเด่น

  1. สารเคมีเชิงป้องกัน ทำให้โอกาสดื้อยามีน้อย
  2. ป้องกันกำจัดโรคพืชได้อย่างกว้างขวางมากกว่า 300 ชนิด
  3. ต้านทานอากาศหนาวเย็น จากสังกะสีช่วยเป็นผ้าห่มคลุมใบพืช
  4. ทำให้ใบเขียว แข็งแรง สมบูรณ์ขึ้นจากธาตุสังกะสีเป็นตัวกระตุ้นให้พืชสร้างคลอโรฟิลล์

คำแนะนำการใช้

พืช โรคพืชเป้าหมาย อัตราใช้/ต่อน้ำ 20 ลิตร วิธีการใช้
ข้าว -ช่วยการแตกกอ
-เสริมสร้างการเจริญเติบโตของพืช
40-60 กรัม ฉีดพ่นในระยะแตกกอ ทุก 7 -10 วัน และ
เมื่ออากาศเปลี่ยนแปลง
ข้าว ใบจุดสีน้ำตาล (Helminthosporium oryzae) 30-40 กรัม ฉีดพ่นเมื่อพบการระบาดทุก 7 -10 วัน
ข้าว ใบขีดสีน้ำตาล (Cercospora oryzae) 30-40 กรัม ฉีดพ่นเมื่อพบการระบาดทุก 7 -10 วัน
พืชผัก คะน้า กะหล่ำ
ผักกาดขาวปลี
โรคราน้ำค้าง (Peronospora sp.)
ใบจุด (Alternaria sp.)
30-40 กรัม ฉีดพ่นเมื่อพบการระบาดทุก 4 วัน
มะเขือเทศและมันฝรั่ง ใบไหม้ (Phytophthora infestans) 60-80 กรัม ฉีดพ่นเมื่อพบการระบาดทุก 5-7 วัน
พริก แอนแทรคโนส (Colletotrichum sp.) 40-60 กรัม ฉีดพ่นเมื่อพบการระบาดทุก 5-7 วัน
แตงโม ฟักทอง ราแป้ง (Oidium sp.) 40 กรัม ฉีดพ่นเมื่อพบการระบาดทุก 7 -10 วัน
แคนตาลูป ใบแห้ง (Pseudoperonospora cubensis) 60 กรัม ฉีดพ่นเมื่อพบการระบาดทุก 5 - 7 วัน
หอมหัวใหญ่ หอมแดง กระเทียม ใบจุดสีม่วง (Alternaria porri)
หอมเลื้อยหรือแอนแทรคโนส
(Colletotrichum gloeosporioides)
60 กรัม ฉีดพ่นเมื่อพบการระบาดทุก 5-7 วัน
หน่อไม้ฝรั่ง ใบเทียมร่วง (Cercospora asparagi)
ต้นไหม้ (Phomopsis juniperovora)
60 กรัม ฉีดพ่นเมื่อพบการระบาดทุก 5 - 7 วัน
กระเจี๊ยบเขียว ใบจุด (Pseudocercospora abelmoschi) 60 กรัม ฉีดพ่นเมื่อพบการระบาดทุก 5 - 7 วัน
มะม่วง แอนแทรคโนส
(Colletotrichum gloeosporioides )
30-40 กรัม ฉีดพ่นเมื่อพบการระบาดทุก 7 -10 วัน ในระยะดอกและติดผล
องุ่น โรคราน้ำค้าง (Plasmopara viticola) 30-40 กรัม ฉีดพ่นเมื่อพบการระบาดทุก 5-7 วัน
ส้ม มะนาว แอนแทรคโนส หรือ ราเข้าขั้ว
(Colletotrichum gloeosporioides)
30-40 มล. ฉีดพ่นเมื่อพบการระบาดทุก 7 -10 วัน
ลำไย ใบจุดดำ (Colletotrichum gloeosporioides) 30-40 มล. ฉีดพ่นเมื่อพบการระบาดทุก 7 -10 วัน
ข้าวโพด ใบไหม้ (Helminthosporium maydis) 30 กรัม ฉีดพ่นเมื่อพบการระบาดทุก 7 -10 วัน
ถั่วเหลือง ราน้ำค้าง (Peronospora sp.) 30 กรัม ฉีดพ่นเมื่อพบการระบาดทุก 7 -10 วัน ในระยะดอกและติดฝัก ประมาณ 2 ครั้ง
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด