สารกำจัดโรคพืชโมเมนตัม

ชื่อสามัญ : แมนโคเซบ


พืชปลูก/CROP ศัตรูเป้าหมาย/TARGET PEST อัตราการใช้/น้ำ 20 ลิตร
แตง โรคราน้ำค้าง (Pseudoperonospora cubensis) 20-30 กรัม
กระเจี๊ยบเขียว โรคใบจุด (Pseudocercospora abelmoschi (ELL. & EV.) 40 กรัม
กระเจี๊ยบมอญ โรคใบจุด (Pseudocercospora abelmoschi (ELL. & EV.) 40 กรัม
กระเทียม โรคใบจุดสีม่วง (Alternaria porri) 48 กรัม
กล้วยไม้ (แวนด้า) โรคใบจุด (Phyllostictina pyriformis) 30 กรัม
กล้วยไม้ (สกุลหวาย) โรคดอกสนิม (Curvularia eragrostidis) 30 กรัม
คะน้า โรคราน้ำค้าง (Peronospora parasitica) 50 กรัม
คะน้า โรคราน้ำค้าง (Peronospora parasitica) 50 กรัม
ผักกาดขาวปลี โรคใบจุด (Alternaria brassicicola) 50 กรัม
พริก โรคแอนแทรคโนส (Colletotrichum gloeosporioides) 48 กรัม
พริก โรคตากบ (Cercospora sp.) 80 กรัม
มะเขือเทศ โรคใบจุด (Alternaria solani) 80 กรัม
มะเขือเทศ โรครากำมะหยี่ (Cladosporium fulcum) 48 กรัม
มะม่วง โรคแอนแทรคโนส (Colletotrichum gloeosporioides) 50 กรัม
หอมแดง โรคใบจุดสีม่วง (Alternaria porri) 48 กรัม
หอมแบ่ง โรคใบจุดสีม่วง (Alternaria porri) 48 กรัม
หอมหัวใหญ่ โรคใบจุดสีม่วง (Alternaria porri) 48 กรัม
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด