ซีพิม

ชื่อสามัญ : อาทราซีน
(atrazine 90% wg)


คุมหญ้าในไร่อ้อย สูตรเม็ด ไม่ฟุ้งกระจาย ละลายดี ไม่มีตะกอนอุดหัวฉีด
พืชปลูก/CROP ศัตรูเป้าหมาย/TARGET PEST อัตราการใช้/น้ำ 20 ลิตร
ข้าวโพด น้ำนมราชสีห์,ผักเบี้ยหิน,ผักโขมธรรมดา,ผักโขมหนาม,สาบแร้งสาบกา,หญ้าตีนกา,หญ้าตีนนก,หญ้านกสีชมพู 480-600 กรัม / ไร่ หรือ 120-150 กรัม/งาน
อ้อย น้ำนมราชสีห์,ผักเบี้ยหิน,ผักโขมธรรมดา,ผักโขมหนาม,สาบแร้งสาบกา,หญ้าตีนกา,หญ้าตีนนก,หญ้านกสีชมพู 480-600 กรัม / ไร่ หรือ 120-150 กรัม/งาน
สับปะรด น้ำนมราชสีห์,ผักเบี้ยหิน,ผักโขมธรรมดา,ผักโขมหนาม,สาบแร้งสาบกา,หญ้าตีนกา,หญ้าตีนนก,หญ้านกสีชมพู 250-300 มล. / ไร่ หรือ 63-75 มล. / งาน
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด