สารกำจัดแมลงแอพพรูพ 40 เอสซี

ชื่อสามัญ : บูโพรเฟซิน
(buprofezin 40% w v sc)


พืชปลูก/CROP ศัตรูเป้าหมาย/TARGET PEST อัตราการใช้/น้ำ 20 ลิตร
ข้าว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 20-30 มล.
ฝ้าย แมลงหวี่ขาวยาสูบ,เพลี้ยจักจั่นในฝ้าย 10 มล.
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด