สารกำจัดแมลงพรอมมิส

ชื่อสามัญ : อิมิดาคลอพริด
(imidacloprid 70%wg)


ดูดซึมไว ใช้น้อย ออกฤทธิ์เร็ว ได้ผลทนนาน
พืชปลูก/CROP ศัตรูเป้าหมาย/TARGET PEST อัตราการใช้/น้ำ 20 ลิตร
นาข้าว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 10 กรัม
นาข้าว เพลี้ยไฟข้าว 2 กรัม
ส้มเขียวหวาน หนอนชอนใบส้ม 0.5 กรัม
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด