เทคนิค

ชื่อสามัญ : อะบาเม็กติน
(abamectin 1.8% w/v ec)


กำจัดเพลี้ยไฟและหนอน
พืชปลูก/CROP ศัตรูเป้าหมาย/TARGET PEST อัตราการใช้/น้ำ 20 ลิตร
เบญจมาศ เพลี้ยไฟ 20-40 มล.
เยอร์บีร่า เพลี้ยไฟ 20-40 มล.
แตงโม เพลี้ยไฟฝ้าย 20-40 มล.
แตงกวา เพลี้ยไฟฝ้าย 20-40 มล.
กล้วยไม้ เพลี้ยไฟ 20-40 มล.
กุหลาบ เพลี้ยไฟกุหลาบ 30 มล.
คะน้า หนอนใยผัก 20-60 มล.
ผักกวางตุ้ง หนอนใยผัก 20-60 มล.
ผักตระกูลกะหล่ำ หนอนใยผัก 20-30 มล.
พริก ไรขาวพริก 20-30 มล.
มะเขือเปราะ เพลี้ยจักจั่นฝ้าย 10 มล.
ฝ้าย เพลี้ยอ่อนฝ้าย 30 มล.
มะนาว เพลี้ยไฟ 10 มล.
มะนาว หนอนชอนใบ 3-4 มล.
มะลิ หนอนเจาะดอกมะลิ 20 มล.
ส้ม เพลี้ยไฟ 10 มล.
ส้มเขียวหวาน หนอนชอนใบ 3 มล.
ส้มเขียวหวาน เพลี้ยไฟพริก 10-20 มล.
องุ่น ไรแดง 20 มล.
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด