สารกำจัดวัชพืชจัสคอล70

ชื่อสามัญ : บิวทาคลอร์+โพรพานิล
(butachlor+propanil 35%+35% w/v ec)


ใช้แล้ว ข้าวไม่แดง ไม่อาน
พืชปลูก/CROP ศัตรูเป้าหมาย/TARGET PEST อัตราการใช้/น้ำ 20 ลิตร
ข้าวนาหว่านน้ำตม แห้วหมูนา,โสนคางคก,โสนหางไก่,กกขนาก,กกทราย,ขาเขียด,ผักปอดนา,หญ้าแดง,หญ้าข้าวนก,หญ้าดอกขาว 250-300 มล. / ไร่ หรือ 63-75 มล. / งาน
ข้าว หญ้าข้าวนก,หญ้าดอกขาว,ผักปอดนา,กกขนาก,กกทราย,ขาเขียด,หนวดปลาดุก 250-300 มล. / ไร่ หรือ 63-75 มล. / งาน
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด