สารกำจัดแมลงซีเอส 85

ชื่อสามัญ : คาร์บาริล
(carbaryl 85% wp)


พืชปลูก/CROP ศัตรูเป้าหมาย/TARGET PEST อัตราการใช้/น้ำ 20 ลิตร
เงาะ หนอนเจาะขั้วเงาะ 60 กรัม
แตง เต่าแตง 20-30 กรัม
แตงโม เต่าแตง 20-30 กรัม 
โกโก้ มวนโกโก้ 20 กรัม
กระถิน เพลี้ยไก่ฟ้ากระถิน 40-50 กรัม
กุหลาบ เพลี้ยไฟกุหลาบ 20-60 กรัม
ข้าว เพลี้ยจักจั่นสีเขียว 20 ซีซี.
ข้าวโพด เพลี้ยกระโดดดำ 40 กรัม
ข้าวโพด เพลี้ยอ่อนข้าวโพด,เพลี้ยอ่อนอ้อย 50 กรัม
ข้าวโพด ตัวอ่อนตั๊กแตน 25 กรัม
ข้าวโพด หนอนกระทู้คอรวง 45 กรัม
ข้าวฟ่าง มวนอ้อย 20 กรัม
ข้าวฟ่าง หนอนใยข้าวฟ่าง,หนอนกระทู้คอรวง 50 กรัม
ถั่วลิสง ด้วงน้ำมัน 40 กรัม
ทุเรียน เพลี้ยไก่แจ้ 60 กรัม
ปาล์มน้ำมัน ด้วงกุหลาบ 40 กรัม
ปาล์มน้ำมัน หนอนหน้าแมว 10 กรัม
พริก เพลี้ยไฟพริก 40-60 กรัม
พืชตระกูลกะหล่ำ ด้วงหมัดผัก 40-60 กรัม
มะพร้าว หนอนหอยมะพร้าว 20 กรัม
มะม่วง เพลี้ยไฟพริก,เพลี้ยจักจั่นมะม่วง,ด้วงกัดใบมะม่วง,หนอนแมลงวันกินดอกมะม่วง 60 กรัม
มะม่วงหิมพานต์ หนอนบุ้งกินใบ 70 กรัม
มังคุด หนอนกินใบอ่อน,หนอนชอนใบ 60 กรัม
มันฝรั่ง หนอนผีเสื้อเจาะหัวมันฝรั่ง 30 กรัม
ละหุ่ง เพลี้ยจักจั่น,ด้วงกุหลาบ,หนอนคืบละหุ่ง 40 กรัม
ลำไย มวนลำไย,หนอนเจาะขั้วลิ้นจี่ 45 กรัม
ลิ้นจี่ มวนลำไย,หนอนเจาะขั้วลิ้นจี่ 45 กรัม
ส้มเขียวหวาน ผีเสื้อมวนหวาน 2 กรัม
อ้อย เพลี้ยกระโดดดำ 30 กรัม
อ้อย เพลี้ยอ่อนสำลี 10 กรัม
อ้อย ด้วงงวงอ้อย 50 กรัม
อ้อย มวนอ้อย 20 กรัม
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด