สารกำจัดแมลงคอสมิค 40

ชื่อสามัญ : คลอไพริฟอส
(chlorpyrifos 40% w/v ec)


พืชปลูก/CROP ศัตรูเป้าหมาย/TARGET PEST อัตราการใช้/น้ำ 20 ลิตร
ข้าวเปลือก ด้วงงวงข้าว,ด้วงงวงข้าวโพด,ผีเสื้อข้าวเปลือก,มอดแป้ง,มอดสยาม 5 มล. ผสมน้ำ 300-500 มล. (คลุกเมล็ดข้าเปลือก 100 กก.)
ถั่วเหลือง หนอนเจาะสมอฝ้าย 50 มล.
ถั่วลิสง เพลี้ยจักจั่น,เพลี้ยอ่อน,เสี้ยนดิน,ปลวก 50 มล.
นุ่น หนอนเจาะฝัก 20 มล.
นุ่น หนอนเจาะลำต้น 1-2 ซีซี2
นุ่น หนอนเจาะลำต้น 1-2 มล. (ไม่ผสมน้ำ)2
ปาล์มน้ำมัน หนอนร่านโพนีตา,หนอนหน้าแมว 20-30 มล.
มะพร้าว แมลงดำหนาม 35 มล.
เบญจมาศ เพลี้ยไฟ 20-60 มล.
แตง เต่าแตงแดง,เต่าแตงดำ,เพลี้ยไฟแตงโม 20-60 มล.
กระถิน เพลี้ยไก่ฟ้ากระถิน 20-60 มล.
กล้วยไม้ เพลี้ยไฟ 20-60 มล.
งา มวนฝิ่น,หนอนผีเสื้อหัวกะโหลก,หนอนห่อใบงา 20-60 มล.
ถั่วเหลือง เพลี้ยจักจั่น,แมลงหวี่ขาวยาสูบ,หนอนม้วนใบถั่ว, 40 มล.
ปาล์มน้ำมัน ด้วงกุหลาบ 20-60 มล.
ฝ้าย เพลี้ยไฟฝ้าย,เพลี้ยอ่อนฝ้าย 20-60 มล.
พริก เพลี้ยไฟพริก 30 มล.
พืชตระกูลกะหล่ำ ด้วงหมัดผักแถบลาย,ด้วงหมัดผักสีน้ำเงิน 20-60 มล.
มะเขือเทศ แมลงหวี่ขาวยาสูบ 20-60 มล.
มะเขือเปราะ เพลี้ยไฟมะเขือ,หนอนเจาะผลมะเขือ 20-60 มล.
มะเขือยาว เพลี้ยไฟมะเขือ,หนอนเจาะผลมะเขือ 20-60 มล.
มันเทศ ด้วงงวงมันเทศ,หนอนเจาะเถามันเทศ 20-60 มล.
มันฝรั่งที่เก็บไว้ทำพันธุ์ หนอนผีเสื้อเจาะหัวมันฝรั่ง 30 มล.
ยาสูบ หนอนเจาะลำต้นยาสูบ 60 มล.
ส้มเขียวหวาน หนอนชอนใบส้ม 30 มล.
หน่อไม้ฝรั่ง เพลี้ยไฟ 20-60 มล.
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด