สารกำจัดวัชพืชอาเซโต้

ชื่อสามัญ : อะเซโทคลอร์
(acetochlor 50% w/v ec)


พืชปลูก/CROP ศัตรูเป้าหมาย/TARGET PEST อัตราการใช้/น้ำ 20 ลิตร
กระเทียม บัวบก,ผักปราบ,หญ้าตีนกา,หญ้ายาง 80-100 มล. /ไร่ หรือ 15-20 มล. / งาน
ข้าวโพด เขมรเล็ก,เซ่งใบมน,โสนหางไก่,ไมยราบเลื้อย,ผักเบี้ยใหญ่,ผักโขม,สาบเสือ,สาบแร้งสาบกา,หญ้าขจรจบดอกเล็ก,หญ้าขน,หญ้าชันกาด,หญ้าตีนกา,หญ้าตีนนก,หญ้ายาง,หญ้ารังนก 400-600 มล. /ไร่ หรือ 100-150 มล. / งาน
ถั่วเหลือง บัวบก,ผักโขม,ผักปราบ,สาบแร้งสาบกา,หญ้าตีนกา,หญ้าตีนนก,หญ้านกสีชมพู,หญ้ายาง 400-500 มล. /ไร่ หรือ 100-120 มล. / งาน
หอมแดง เทียนนา,แห้วหมู,กะเม็ง,ตีนตุ๊กแก,ผักเบี้ยใหญ่,ผักโขม,สาบแร้งสาบกา,หญ้าตีนกา,หญ้าตีนนก,หญ้าปากควาย,หญ้ายาง,หญ้ารังนก,หญ้าละออง 500-600 มล. /ไร่ หรือ 125-150 มล. / งาน
หอมแบ่ง กะเม็ง,น้ำนมราชสีห์,ผักเบี้ยใหญ่,ผักเบี้ยใหญ่,ผักเบี้ยหิน,ผักโขม,ผักโขมหนาม,ผักโขมหนาม,ผักโขมหิน,สาบแร้งสาบกา,หญ้าข้าวนก,หญ้าดอกขาว,หญ้านกสีชมพู,หญ้าปากควาย,หญ้ารังนก,หญ้าหางนกยูงใหญ่,หญ้าหางนกยูงใหญ่ 500-600 มล. /ไร่ หรือ 125-150 มล. / งาน
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด