สารกำจัดวัชพืชท็อปทรู

ชื่อสามัญ : โดยเฉพาะ หญ้าดอกขาว หญ้าใบแคบ กกต่างๆ ตายเรียบ
(ฉีดน้ำท่วมยอดได้ ข้าวไม่แดง ไม่อาน)


ศัตรูหญ้าร้าย ตายสนิท
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด