สารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซต 48

ชื่อสามัญ : ไกลโฟเซต-ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม
(glyphosate-isopropylammonium)


ประโยชน์

  • ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในพื้นที่ไม่ได้ทำการเกษตร เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าขน
พืชปลูก / CROP ศัตรูเป้าหมาย/TARGET PEST อัตราการใช้/น้ำ 20 ลิตร
ข้าว หญ้าขน 150 มิลลิลิตร / 20 ลิตรพ่นบนพื้นที่ 1 งาน

หลังวัชพืชเจริญเติบโตมีความสูงไม่เกิน 30 เซนติเมตร

ใช้อัตรา 600 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด