ฮอร์โมนพืชควีแลนท์ไมเนอร์


เร่งใบเขียว พื้นฟูต้น ลดความเครียด ครบวงจรธาตุอาหาร

ควีแลนท์ ไมเนอร์ เป็นผลิตภัณฑ์ของ บริษัทไบโอไอเบอริก้า ประเทศสเปน ผู้เชี่ยวชาญด้าน กรดอะมิโนและเอนไซม์มีขบวนการผลิตที่ทันสมัย ผ่านขบวนการผลิตแบบพิเศษ ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงที่เรียกว่า เอนไซม์มาติคอลลี่ ไฮโดรไลซิส (Enzymematically Hydrolysis) โดยใช้เอนไซม์ที่เฉพาะเจาะจง ในการย่อยสลายโปรตีนไปเป็นกรดอะมิโนอิสระชนิดแอล-อัลฟาอะมิโนที่มีอนุภาคขนาดเล็ก ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ในรูปน้ำใสเข้มข้น ธาตุอาหารอยู่ในรูปคีเลทธรรมชาติ ที่พืชนำไปใช้ได้ทันที และทั้งหมด

ควีแลนท์ ไมเนอร์ ประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน ธาตุอาหารรอง แมกนีเซียม พร้อมทั้งธาตุอาหารเสริม สังกะสี เหล็ก แมงกานีส โบรอน ทองแดง และโมลิบดินัม รวม 8 ชนิด และยังมีกรดอะมิโนอิสระ ที่จำเป็นต่อพืชถึง 19 ชนิด ซึ่งช่วยลดหรือบรรเทาความเครียดของพืชอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการดูดซึม การเคลื่อนย้ายธาตุอาหารและกระตุ้นกระบวนการสังเคราะห์อาหารเพื่อเจริญเติบโตของพืช พืชจึงเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์และแข็งแรง
ปริมาณธาตุอาหารที่พืชนำไปใช้ได้จริง
อะมิโนแอซิดอิสระ 5 %
ธาตุอาหารหลัก
ไนโตรเจน (N) 2.8 %
ธาตุอาหารรอง
แมกนีเซียม (Mg) 0.74 %
ธาตุอาหารเสริม
เหล็ก (Fe) 2.70 %
แมงกานีส (Mn) 0.80 %
ทองแดง (Cu) 0.008 %
สังกะสี (Zn) 0.80 %
โบรอน (B) 0.016 %
โมลิบดินัม (Mo) 0.002 %
คุณประโยชน์

 • ผ่านขบวนการผลิตแบบพิเศษ ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง ที่เรียกว่า เอนไซม์มาติคอลลี่ ไฮโดรไลซิส (Enzymematically Hydrolysis) โดยใช้เอนไซม์ที่เฉพาะเจาะจง ในการย่อยสลายโปรตีนไปเป็นกรดอะมิโนอิสระชนิดแอล-อัลฟาอะมิโนที่มีอนุภาคขนาดเล็ก
 • แอล-อัลฟาอะมิโนช่วยเพิ่มพลังดูดซึมทวีคูณ 2 เท่าด้วย
 • พลังแรก แอล-อัลฟาอะมิโนช่วยเปิดปากใบ และเพิ่มพลังดูดซึมผ่านผิวใบทั้งบนใบและใต้ใบได้
  พลังที่ 2 แอล-อัลฟาอะมิโนทำหน้าที่เป็นยานพาหนะในการเคลื่อนย้ายอาหารอย่างรวดเร็วไปสู่จุดเจริญสะสมอาหาร เช่น ยอดอ่อน รากอ่อนและผลอ่อน
 • ประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมร่วมกันถึง 8 ชนิด ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยเฉพาะธาตุเหล็กในปริมาณที่สูง
 • มีประสิทธิภาพสูง สามารถแก้ไขปัญหาการขาดธาตุแบบครบวงจร

คุณสมบัติเด่น

 • ช่วยเพิ่มพลัง 2 เท่าด้วย อะมิโน แอซิด คีเลท ทำให้เพิ่มพลังดูดซึมเข้าสู่ใบ ทั้งผิวใบและทางปากใบที่ใต้ใบได้รวดเร็วและยังเพิ่มพลังเคลื่อนย้ายภายในเข้าสู่ทุกส่วนของต้นพืช
 • สามารถแก้ไขสภาพความเครียดอย่างทันท่วงที
 • มีประสิทธิภาพสูง สามารถแก้ไขปัญหาการขาดธาตุแบบครบวงจร ด้วยธาตุอาหารอย่างครบถ้วนถึง 8 ชนิด
 • ทำให้ใบพืชเขียวขึ้นทันใจด้วยธาตุเหล็กในปริมาณที่สูง ซึ่งช่วยกระตุ้นการสร้างคลอโรฟิลล์ และคาร์โรทีน ที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์แสง สร้างอาหารและน้ำตาล
 • ช่วยปรับสมดุลย์ของธาตุสังกะสี เหล็ก และแมงกานีส ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ธาตุเหล็กมากจะยับยั้งการดูดธาตุสังกะสีและแมงกานีส)
พืช ช่วงแนะนำ อัตราการใช้
ต่อน้ำ20ลิตร
ระยะเวลาใช้
มะม่วง ส้ม มะนาว ทุเรียน ลิ้นจี่ ลำไย น้อยหน่า เงาะ มังคุด ลองกอง ขนุน ชมพู่ องุ่น   เพื่อป้องกันการขาดธาตุอาหาร และเพิ่มความสมบูรณ์ของพืช 10-20 มล. ฉีดพ่นในระยะแตกใบอ่อน จนถึงเพสลาด และระยะผลิตาดอกจนถึงติดผลอ่อน
เพื่อป้องกันและรักษาเมื่อพืชแสดงอาการขาดธาตุอาหาร 20-30 มล.
เมื่อพืชแสดงอาการขาดธาตุอาหารอย่างรุนแรงหรือพืชเกิดอาการเครียดจากสภาพอากาศ 40-60 มล. ฉีดพ่นเมื่อพืชเริ่มแสดงอาการทุก 5-7 วัน
พืชผักกินผล เช่น พริก มะเขือเทศ แตงโม แตงกวา แคนตาลูปฟักทอง ถั่วฝักยาว มะเขือต่างๆ และอื่นๆ เพื่อป้องกันการขาดธาตุอาหาร และเพิ่มความสมบูรณ์ของพืช 10-20 มล. ฉีดพ่นในระยะแตกใบอ่อน จนถึงเพสลาด และระยะผลิตาดอกจนถึงติดผลอ่อน
เพื่อป้องกันและรักษาเมื่อพืชแสดงอาการขาดธาตุอาหาร 20-30 มล.
เมื่อพืชแสดงอาการขาดธาตุอาหารอย่างรุนแรงหรือพืชเกิดอาการเครียดจากสภาพอากาศ 40-60 มล. ฉีดพ่นเมื่อพืชเริ่มแสดงอาการทุก 5-7 วัน
พืชไร่ เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย ปาล์มน้ำมันและอื่นๆ เพื่อป้องกันการขาดธาตุอาหาร และเพิ่มความสมบูรณ์ของพืช 10-20 มล. ฉีดพ่นในระยะแตกใบ แตกกอ แตกหน่อจนถึงก่อนเก็บผล 1 เดือน
เพื่อป้องกันและรักษาเมื่อพืชแสดงอาการขาดธาตุอาหาร 20-30 มล.
เมื่อพืชแสดงอาการขาดธาตุอาหารอย่างรุนแรงหรือพืชเกิดอาการเครียดจากสภาพอากาศ 40-60 มล. ฉีดพ่นเมื่อพืชเริ่มแสดงอาการทุก 5-7 วัน
พืชผักกินใบและไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อป้องกันการขาดธาตุอาหาร และเพิ่มความสมบูรณ์ของพืช 10-20 มล. ฉีดพ่นในระยะแตกใบอ่อน จนถึงเก็บผล
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด