สารกำจัดวัชพืชไดยูพี

ชื่อสามัญ : ไดยูรอน
(diuron 80% wp)


พืชปลูก/CROP ศัตรูเป้าหมาย/TARGET PEST อัตราการใช้/น้ำ 20 ลิตร
กาแฟ ผักเบี้ยใหญ่,ผักโขม,หญ้าไม้กวาด,หญ้าตีนกา,หญ้าตีนติด,หญ้าตีนนก,หญ้านกสีชมพู,หญ้าปากควาย,หญ้ารังนก 400-600 กรัม /ไร่ หรือ 100-150 กรัม /งาน
ชา ผักเบี้ยใหญ่,ผักโขม,หญ้าไม้กวาด,หญ้าตีนกา,หญ้าตีนติด,หญ้าตีนนก,หญ้านกสีชมพู,หญ้าปากควาย,หญ้ารังนก 400-600 กรัม /ไร่ หรือ 100-150 กรัม /งาน
ฝ้าย ผักเบี้ยใหญ่,ผักโขม,หญ้าไม้กวาด,หญ้าตีนกา,หญ้าตีนติด,หญ้าตีนนก,หญ้านกสีชมพู,หญ้าปากควาย,หญ้ารังนก 400-600 กรัม /ไร่ หรือ 100-150 กรัม /งาน
มันสำปะหลัง ผักเบี้ยใหญ่,ผักโขม,หญ้าไม้กวาด,หญ้าตีนกา,หญ้าตีนติด,หญ้าตีนนก,หญ้านกสีชมพู,หญ้าปากควาย,หญ้ารังนก 400-600 กรัม /ไร่ หรือ 100-150 กรัม /งาน
สับปะรด ผักเบี้ยใหญ่,ผักโขม,หญ้าไม้กวาด,หญ้าตีนกา,หญ้าตีนติด,หญ้าตีนนก,หญ้านกสีชมพู,หญ้าปากควาย,หญ้ารังนก 400-600 กรัม /ไร่ หรือ 100-150 กรัม /งาน
หม่อน ผักเบี้ยใหญ่,ผักโขม,หญ้าไม้กวาด,หญ้าตีนกา,หญ้าตีนติด,หญ้าตีนนก,หญ้านกสีชมพู,หญ้าปากควาย,หญ้ารังนก 400-600 กรัม /ไร่ หรือ 100-150 กรัม /งาน
อ้อย ผักเบี้ยใหญ่,ผักโขม,หญ้าไม้กวาด,หญ้าตีนกา,หญ้าตีนติด,หญ้าตีนนก,หญ้านกสีชมพู,หญ้าปากควาย,หญ้ารังนก 400-600 กรัม /ไร่ หรือ 100-150 กรัม /งาน
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด