ฮอร์โมนพืช



สติมเพล็กซ์

(liquid seaweed concentrate 29%)


สาหร่ายทะเลสดสกัดชนิดผงสูตรเข้มข้น จากสาหร่ายทะเล Ascophhyllum nodosum บริเวณทะเลของประเทศแคนาดา กับมหาสมุทรแอตแลนติค ที่มีกระแสน้ำอุ่นและน้ำเย็น มาปะทะกัน ทำให้มีอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างมาก มีอุณหภูมิสูงและต่ำแตกต่างกัน ทำให้สาหร่ายบริเวณนี้มีการเจริญเติบโตเพื่อให้คงชีวิตอยู่รอดได้ จึงสร้างฮอร์โมนพืชและสะสมธาตุอาหาร

สาหร่ายทะเลสดสกัดชนิดผงสูตรเข้มข้น ผลิตจากขบวนการหมักสาหร่ายโดยธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีช่วยในการหมัก ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโต ประกอบด้วยธาตุอาหารที่จำเป็นต่อต้นพืช มากกว่า 60 ชนิด ได้แก่ ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ฮอร์โมน คาร์โบไฮเดรต และกรดอะมิโนต่างๆ ที่จำเป็นต่อพืช ซึ่งพืชสามารถดูดซึมและไปใช้ได้ทันที
องค์ประกอบ

 • ฮอร์โมนพืชต่างๆ เช่น ออกซิน, จิบเบอเรลลิน และไซโตไคนิน
 • น้ำตาลและกรดอินทรีย์ เช่น แมนนิทอล, อัลจินิค แอซิด ลามินาริน และน้ำตาลต่างๆ
 • กรดอะมิโน 20 ชนิด เช่น เมทิโอนีน กลูตามีน เป็นต้น
 • ธาตุอาหารหลัก เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเชียม
 • ธาตุอาหารรอง เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม กำมะถัน
 • ธาตุอาหารเสริม เช่น สังกะสี เหล็ก โบรอน แมงกานีส คอปเปอร์

ประโยชน์

 • เร่งการแบ่งเซลล์ กระตุ้นการเจริญเติบโต และเพิ่มความสมบรูณ์ให้แก่พืช
 • กระตุ้นการแตกรากใหม่ ทำให้มีรากมีจำนวนมาก ยาวและแข็งแรงสมบูรณ์ ทำให้พืชกินปุ๋ยได้มากขึ้น
 • กระตุ้นตาดอก เพิ่มการติดผล ลดการหลุดร่วงของผล
 • กระตุ้นช่วยฟื้นฟูสภาพต้นพืชหลังการย้ายปลูก หลังการเก็บเกี่ยว หรือภาวะน้ำท่วม ฝนแล้ง ได้อย่างรวดเร็ว
 • ช่วยยืดอายุผลผลิตให้ยาวนานยิ่งขึ้น
 • ทำให้โครงสร้างของพืชแข็งแรง ทนแล้ง ได้ดียิ่งขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพดี ขนาดโตสม่ำเสมอ และช่วยชะลอการเก็บเกี่ยวได้อีกด้วย
พืชปลูก ประโยชน์ อัตราการใช้ (มล. ต่อน้ำ 20 ลิตร) ช่วงการใช้
ข้าวนาหว่านน้ำตม ส่งเสริมการงอกของเมล็ด 10-20 มล. แช่เมล็ดพันธุ์หรือราดแช่ที่ถุงเมล็ดพันธุ์ ก่อนหว่าน
ส่งเสริมการเจริญเติบโต กระตุ้นการแตกกอ 20-30 มล. ฉีดพ่นในระยะ 20-25 วันหลังหว่านข้าว
กระตุ้นการสร้างรวงอ่อน เพิ่มขนาดรวง 20-30 มล. ฉีดพ่นในระยะ 40-55 วันหลังหว่านข้าว
กระทุ้งรวง ออกสม่ำเสมอ รวงยาว ติดเมล็ดดี 20-30 มล. ฉีดพ่นในระยะ 70-85 วันหลังหว่านข้าว
ทุเรียน เปิดตาดอก 20-30 มล. ฉีดพ่น 1- 2 ครั้ง ในระยะไข่ปลา เน้นบริเวณท้องกิ่ง
ฟื้นต้นไวหลังปลูก กระตุ้นแตกราก แตกยอด
เร่งการเจริญเติบโตของต้นและใบ
20-30 มล. หลังตัดแต่ง และใส่ปุ่ยทางดินบำรุงต้น 10-15 วัน ฉีดพ่น 2-3 ครั้ง ทุก 7-10 วัน
สะสมอาหาร ส่งเสริมให้มีการแตกตาดอกอย่างสมบูรณ์ และสม่ำเสมอ 20-30 มล. ฉีดพ่น 2-3 ครั้ง ทุก 7-10 วัน หลังระยะใบเพสลาด
กระตุ้นการสร้างตาดอก ออกดอก เพิ่มการติดผล
เร่งการเติบโตผลอ่อน ขยายผล ผลโต
20-30 มล. ฉีดพ่น 3 ครั้ง
ครั้งแรก ก่อนแตกตาดอก
ครั้งที่ 2 กลีบดอกร่วง
ครั้งที่ 3 ระยะติดผลอ่อน
ไม้ผล เช่น มะม่วง เงาะ องุ่น ลำไย ลิ้นจี่ ฟื้นต้นไวหลังปลูก กระตุ้นแตกราก แตกยอด
เร่งการเจริญเติบโตของต้นและใบ
20-30 มล. หลังตัดแต่ง และใส่ปุ่ยทางดินบำรุงต้น 10-15 วัน ฉีดพ่น 2-3 ครั้ง ทุก 7-10 วัน
กระตุ้นการสร้างตาดอก ออกดอก เพิ่มการติดผล
เร่งการเติบโตผลอ่อน ขยายผล ผลโต
20-30 มล. ฉีดพ่น 3-4 ครั้ง
ครั้งแรก ก่อนแตกตาดอก
ครั้งที่ 2 กลีบดอกร่วง
ครั้งที่ 3 ระยะติดผลอ่อน
ครั้งที่ 4 ระยะขยายผล
พืชไร่ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ฟื้นต้นไวหลังปลูก กระตุ้นแตกราก แตกยอด
เร่งการเจริญเติบโตของต้นและใบ
เร่งการ ขยายหัว ขยายลำ
20-30 มล. ฉีดพ่น 2-3 ครั้ง
หลังปลูก 20-30วัน
หลังพรวนดินใส่ปุ๋ย
ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น กล้วยไม้ กุหลาบ ดาวเรือง เบญจมาศ มะลิ เร่งการเจริญเติบโตของต้นและ ใบ
กระตุ้นการออกดอก
ขยายขนาดดอก
20-30 มล. ฉีดพ่น ทุก 7-10 วัน  
พืชผักกินใบ เช่น คะน้า กะหล่ำปลี ผักกาดขาวปลี ผักชี คื่นช่าย กระตุ้นการแตกราก
เร่งการเจริญเติบโตของต้นและ ใบ  
20-30 มล. หลังปลูก 7-10วัน ฉีดพ่นทุก
7-10 วัน
พืชผักกินผลเช่น พริก มะเขือเทศ กระเจี๊ยบเขียว มะเขือม่วง มะเขือเปราะ มะเขือพวง ถั่วฝักยาว ฟื้นต้นไวหลังปลูก กระตุ้นแตกราก แตกยอด
เร่งการเจริญเติบโตของต้นและ ใบ
กระตุ้นการสร้างตาดอก ออกดอก เพิ่มการติดผล
เร่งการเติบโตผลอ่อน ขยายผล ผลโต
20-30 มล. หลังย้ายปลูก 10-15 วัน ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน
พืชผักตระกูลแตง เช่น แตงโม แตงกวา แตงร้าน แคนตาลูป ฟักทอง บวบ ฟื้นต้นไวหลังปลูก กระตุ้นแตกราก แตกยอด
เร่งการเจริญเติบโตของต้นและ ใบ
กระตุ้นการสร้างตาดอก ออกดอก เพิ่มการติดผล
เร่งการเติบโตผลอ่อน ขยายผล ผลโต
20-30 มล. หลังย้ายปลูก 10-15 วัน ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด