ฮอร์โมนพืชเทอรา-ซอร์บ

(Terra-Sorb foliar)


เร่งดูดซึม ฟื้นต้น ดอกผลงาม

เทอรรา-ซอร์บ เป็นผลิตภัณฑ์ของ บริษัทไบโอไอเบอริก้า ประเทศสเปน ผู้เชี่ยวชาญด้าน กรดอะมิโนและเอนไซม์มีขบวนการผลิตที่ทันสมัย ผ่านขบวนการผลิตแบบพิเศษด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงที่เรียกว่า เอนไซม์มาติคอลลี่ ไฮโดรไลซีส(Enzymematically Hydrolysis) โดยใช้เอนไซม์ที่เฉพาะเจาะจง ในการย่อยสลายโปรตีนไปเป็นกรดอะมิโนอิสระชนิดแอล- อัลฟาอะมิโนที่มีอนุภาคขนาดเล็ก ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ในรูปน้ำใสเข้มข้น ธาตุอาหารอยู่ในรูปคีเลทธรรมชาติ ที่พืชนำไปใช้ได้ทันทีและทั้งหมด
เทอรรา-ซอร์บ ประกอบด้วยกรดอะมิโนอิสระ ที่จำเป็นต่อพืชถึง 19 ชนิด ซึ่งช่วยลดหรือบรรเทาความเครียดของพืชอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการดูดซึม การเคลื่อนย้ายธาตุอาหารและกระตุ้นกระบวนการสังเคราะห์อาหารเพื่อเจริญเติบโตของพืช พืชจึงเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์และแข็งแรง
องค์ประกอบ
กรดอะมิโน อิสระ 9.3 %
กรดอะมิโน รวม 12 %
ธาตุอาหารหลัก
ไนโตรเจนรวม 2.1 %
ออร์กานิค ไนโตรเจน 2.1 %
อะมินิค ไนโตรเจน 1.5 %
คุณประโยชน์

  1. ผ่านขบวนการผลิตแบบพิเศษ ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง ที่เรียกว่า เอนไซม์มาติคอลลี่ ไฮโดรไลซิส (Enzymematically Hydrolysis) โดยใช้เอนไซม์ที่เฉพาะเจาะจง ในการย่อยสลายโปรตีนไปเป็นกรดอะมิโนอิสระชนิดแอล- อัลฟาอะมิโนที่มีอนุภาคขนาดเล็ก
  2. แอล-อัลฟาอะมิโน ช่วยเพิ่มพลังดูดซึมทวีคูณ 2 เท่าด้วย

พลังแรก แอล-อัลฟาอะมิโน ช่วยเปิดปากใบ และเพิ่มพลังดูดซึมผ่านผิวใบทั้งบนใบและใต้ใบได้
พลังที่ 2 แอล-อัลฟาอะมิโน ทำหน้าที่เป็นยานพาหนะในการเคลื่อนย้ายอาหารอย่างรวดเร็วไปสู่จุดเจริญสะสม อาหาร เช่น ยอดอ่อน รากอ่อนและผลอ่อน

จุดขาย

  1. แอล-อัลฟาอะมิโน เพิ่มความแข็งแรง สามารถทนทานต่ออากาศร้อนและหนาวอย่างฉับพลัน ได้อย่างเช่น สภาวะโลกร้อน ดินเค็ม
  2. ช่วยเพิ่มพลัง ทวีคูณ 2 เท่าด้วย แอล-อัลฟาอะมิโน ทำให้เพิ่มพลังดูดซึมเข้าราก ใบ และลำต้น และ เพิ่มพลังเคลื่อนย้ายภายในเข้าสู่ทุกส่วนของต้นพืช
  3. กระตุ้นการเปิดปากใบพืช ทำให้ใบพืชดูดซึมธาตุอาหารผ่านผิวใบได้เร็ว และพืชนำไปสร้างอาหารได้เร็ว
  4. เพิ่มการสร้างเนื้อ ลดความชื้น ขยายขนาดผล ทำให้ผลโตสม่ำเสมอ
พืชปลูก ประโยชน์ อัตราการใช้ ต่อ น้ำ 20 ลิตร ช่วงการใช้
ข้าวนาหว่านน้ำตม ส่งเสริมการเจริญเติบโต กระตุ้นการแตกกอ 20-30 มล. ฉีดพ่นในระยะ 20-25 วันหลังหว่านข้าว
กระทุ้งรวง ออกสม่ำเสมอ รวงยาว ติดเมล็ดดี 20-30 มล. ฉีดพ่นในระยะ 70-85 วันหลังหว่านข้าว
ทุเรียน เปิดตาดอก 20-30 มล. ฉีดพ่น 1- 2 ครั้ง ในระยะไข่ปลา เน้นบริเวณท้องกิ่ง
ฟื้นต้นไวหลังปลูก กระตุ้นแตกราก แตกยอด
เร่งการเจริญเติบโตของต้นและใบ
20-30 มล. หลังตัดแต่ง และใส่ปุ่ยทางดินบำรุงต้น 10-15 วัน ฉีดพ่น 2-3 ครั้ง ทุก 7-10 วัน
สะสมอาหาร ส่งเสริมให้มีการแตกตาดอกอย่างสมบูรณ์ และสม่ำเสมอ 20-30 มล. ฉีดพ่น 2-3 ครั้ง ทุก 7-10 วัน หลังระยะใบเพสลาด
กระตุ้นการสร้างตาดอก ออกดอก เพิ่มการติดผล
เร่งการเติบโตผลอ่อน ขยายผล ผลโต
20-30 มล. ฉีดพ่น 3 ครั้ง
ครั้งแรก ก่อนแตกตาดอก
ครั้งที่ 2 กลีบดอกร่วง
ครั้งที่ 3 ระยะติดผลอ่อน
ไม้ผล เช่น มะม่วง เงาะ องุ่น ลำไย ลิ้นจี่ ฟื้นต้นไวหลังปลูก กระตุ้นแตกราก แตกยอด
เร่งการเจริญเติบโตของต้นและใบ
20-30 มล. หลังตัดแต่ง และใส่ปุ่ยทางดินบำรุงต้น 10-15 วัน ฉีดพ่น 2-3 ครั้ง ทุก 7-10 วัน
กระตุ้นการสร้างตาดอก ออกดอก เพิ่มการติดผล
เร่งการเติบโตผลอ่อน ขยายผล ผลโต
20-30 มล. ฉีดพ่น 3-4 ครั้ง
ครั้งแรก ก่อนแตกตาดอก
ครั้งที่ 2 กลีบดอกร่วง
ครั้งที่ 3 ระยะติดผลอ่อน
ครั้งที่ 4 ระยะขยายผล
พืชไร่ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ฟื้นต้นไวหลังปลูก กระตุ้นแตกราก แตกยอด
เร่งการเจริญเติบโตของต้นและใบ
เร่งการ ขยายหัว ขยายลำ
20-30 มล. ฉีดพ่น 2-3 ครั้ง
หลังปลูก 20-30วัน
หลังพรวนดินใส่ปุ๋ย  
พืชผักกินใบ เช่น คะน้า กะหล่ำปลี ผักกาดขาวปลี ผักชี คื่นช่าย กระตุ้นการแตกราก
เร่งการเจริญเติบโตของต้นและ ใบ  
20-30 มล. หลังปลูก 7-10วัน ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน
พืชผักกินผลเช่น พริก มะเขือเทศ กระเจี๊ยบเขียว มะเขือม่วง มะเขือเปราะ มะเขือพวง ถั่วฝักยาว ฟื้นต้นไวหลังปลูก กระตุ้นแตกราก แตกยอด
เร่งการเจริญเติบโตของต้นและ ใบ
กระตุ้นการสร้างตาดอก ออกดอก เพิ่มการติดผล
เร่งการเติบโตผลอ่อน ขยายผล ผลโต
20-30 มล. หลังย้ายปลูก 10-15 วัน ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน
พืชผักตระกูลแตง เช่น แตงโม แตงกวา แตงร้าน แคนตาลูป ฟักทอง บวบ ฟื้นต้นไวหลังปลูก กระตุ้นแตกราก แตกยอด
เร่งการเจริญเติบโตของต้นและ ใบ
กระตุ้นการสร้างตาดอก ออกดอก เพิ่มการติดผล
เร่งการเติบโตผลอ่อน ขยายผล ผลโต
20-30 มล. หลังย้ายปลูก 10-15 วัน ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด