ฮอร์โมนพืชควีแลนท์ อเล็กซิน

ชื่อสามัญ : อะมิโนควีแลนท์-อเล็กซิน
(aminoquelant-alexin)


สะสมอาหาร กระตุ้นราก เพิ่มลำต้น สร้างภูมิคุ้มกันโรค

ควีแลนท์ อเล็กซิน เป็นผลิตภัณฑ์ของ บริษัทไบโอไอเบอริก้า ประเทศสเปน ผู้เชี่ยวชาญด้านกรดอะมิโนและเอนไซม์มีขบวนการผลิตที่ทันสมัย ผ่านขบวนการผลิตแบบพิเศษ ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง ที่เรียกว่า เอนไซม์มาติคอลลี่ ไฮโดรไลซิส (Enzymematically Hydrolysis) โดยใช้เอนไซม์ที่เฉพาะเจาะจง ในการย่อยสลายโปรตีนไปเป็นกรดอะมิโนอิสระชนิดแอล-อัลฟาอะมิโนที่มีอนุภาคขนาดเล็ก ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ในรูปน้ำใสเข้มข้น ธาตุอาหารอยู่ในรูปคีเลทธรรมชาติ ที่พืชนำไปใช้ได้ทันที และทั้งหมด

ควีแลนท์ อเล็กซิน ประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และกรดอะมิโนอิสระที่จำเป็นต่อพืชถึง 19 ชนิด ซึ่งช่วยลดหรือบรรเทาความเครียดของพืชอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการดูดซึม การเคลื่อนย้ายธาตุอาหารและกระตุ้นกระบวนการสังเคราะห์อาหารเพื่อเจริญเติบโตของพืช พืชจึงเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์และแข็งแรง

ปริมาณธาตุอาหารที่พืชนำไปใช้ได้จริง
ไนโตรเจนทั้งหมด (N) 0 %
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) 25 %
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำได้ ( K2O) 15 %
อะมิโนแอซิดอิสระ 4.0 %

คุณประโยชน์

 1. ผ่านขบวนการผลิตแบบพิเศษ ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงที่เรียกว่า เอนไซม์มาติคอลลี่ ไฮโดรไลซิส (Enzymematically Hydrolysis) โดยใช้เอนไซม์ที่เฉพาะเจาะจง ในการย่อยสลายโปรตีนไปเป็นกรดอะมิโนอิสระชนิดแอล-อัลฟาอะมิโน (L-α- amino acid) ที่มีอนุภาคขนาดเล็ก
 2. แอล-อัลฟาอะมิโนช่วยเพิ่มพลังดูดซึมทวีคูณ 2 เท่าด้วย
 3. พลังแรก แอล-อัลฟาอะมิโน ช่วยเปิดปากใบ และเพิ่มพลังดูดซึมผ่านผิวใบทั้งบนใบและใต้ใบได้
  พลังที่ 2 แอล-อัลฟาอะมิโน ทำหน้าที่เป็นยานพาหนะในการเคลื่อนย้ายอาหารอย่างรวดเร็วไปสู่จุดเจริญสะสม อาหาร เช่น ยอดอ่อน รากอ่อนและผลอ่อน
 4. เป็นปุ๋ยน้ำทางใบ ประกอบด้วย ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ในรูปของสารละลายโพแทสเซียมฟอสไฟด์ ร่วมกับอะมิโนแอซิดอิสระ
 5. โพแทสเซียมฟอสไฟด์ เข้าสู่ต้นพืชในรูปของฟอสไฟด์อิออน กระตุ้นการสร้างสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ไฟโตอเล็กซิน เพิ่มภูมิคุ้มกันตัวเองจากโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในธรรมชาติอีกด้วย
  จุดขาย
  1. เป็นทั้งปุ๋ยและสารเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคพืช
  2. ช่วยเพิ่มพลัง ทวีคูณ 2 เท่าด้วย แอล–อัลฟาอะมิโน ทำให้เพิ่มพลังดูดซึมเข้าราก ใบ และลำต้น และเพิ่มพลัง
  เคลื่อนย้ายภายในเข้าสู่ทุกส่วนของต้นพืช
  3. กระตุ้นการสร้างสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ไฟโตอเล็กซิน เพิ่มภูมิต้านทานโรคพืชต่างๆ
  4. ช่วยยับยั้งการแตกใบอ่อน เกิดการสะสมอาหารและชักนำการออกดอกอย่างสม่ำเสมอ
  5. ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ช่วยสร้างโครงสร้างของราก และเพิ่มความแข็งแรงของลำต้น
  6. วิธีการใช้สะดวก ง่าย หลายวิธี อย่างเช่น ฉีดพ่นทางใบ ฉีดพ่นเข้าทางลำต้นและทางใบ ราดโคนและดิน และทาแผล

อัตราการใช้และระยะเวลาการใช้

พืช ประโยชน์ อัตราการใช้
ต่อน้ำ20ลิตร
วิธีการใช้ ระยะเวลาใช้
มะม่วง ส้ม มะนาว ทุเรียน ลิ้นจี่ ลำไย น้อยหน่า เงาะ มังคุด ลองกอง ขนุน ชมพู่ องุ่น โรครากเน่าโคนเน่า 30-60 มล. 1.ฉีดพ่นทางใบ
2.ฉีดพ่นที่ลำต้น และใบ
3.ราดโคนและดิน
4.ทาแผล
เพื่อรักษาเมื่อพืชแสดงอาการเป็นโรค
ปุ๋ยเพื่อสะสมอาหาร 40-60 มล. 1.ฉีดพ่นทางใบ
2.ฉีดพ่นที่ลำต้น และใบ
ฉีดพ่นเป็นประจำทุก2-4 ครั้ง 7-15 วันหลังใบเริ่มเข้าเพสลาด
ยางพารา โรคหน้ายางดำ หรือแส้ดำ 20-40 มล. ฉีดพ่นบริเวณหน้ายางกรีดและลำต้นให้เปียก
หรือผสมน้ำราดโคนต้นและบริเวณรากอ่อน
1.ฉีดพ่นก่อนเปิดกรีดเพื่อป้องกันโรค
2.ฉีดพ่นทุก 15 วันเพื่อป้องกันและรักษาอาการเป็นโรค
ปุ๋ยเพื่อสะสมอาหาร
(เร่งน้ำยาง)
40-60 มล.
(4-6 ช้อนแกง)
1.ฉีดพ่นทางใบ
2.ฉีดพ่นที่ลำต้น และใบ
ฉีดพ่นเป็นประจำ 15 วัน
พืชหัว เช่นหอมแดงหอมหัวใหญ่ กระเทียม มันฝรั่ง โรครากเน่าและโคนเน่า
โรคยอดเน่า
โรคราน้ำค้าง
20-30 มล. 1.ฉีดพ่นทางใบ
2.ฉีดพ่นที่ลำต้น และใบ
ฉีดพ่นก่อนเกิดโรคเพื่อป้องกัน
  ปุ๋ยเพื่อสะสมอาหาร 20-30 มล. 1.ฉีดพ่นทางใบ
2.ฉีดพ่นที่ลำต้น และใบ
ฉีดพ่นเป็นประจำทุก2-4 ครั้ง
พืชไร่ เช่น มันสำปะหลัง,อ้อยและอื่นๆ ปุ๋ยเพื่อสะสมอาหาร เพิ่มคุณภาพดีมีน้ำหนัก สีสันสวย และเพิ่มปริมาณแป้งและน้ำตาล 20-40 มล. 1.ฉีดพ่นทางใบ
2.ฉีดพ่นที่ลำต้น และใบ
ฉีดพ่นหลัง มันลงหัว
อ้อยอายุ 3-4 เดือน
พืชผักกินผล เช่น แตงโม แตงกวา ถั่วฝักยาว มะเขือเทศ พริก และอื่นๆ โรครากเน่าและโคนเน่า
โรคยอดเน่า
โรคราน้ำค้าง
20-30 มล. 1.ฉีดพ่นทางใบ
2.ฉีดพ่นที่ลำต้น และใบ
ฉีดพ่นก่อนเกิดโรคเพื่อป้องกัน
พืชผักกินใบ และไม้ดอกไม้ประดับ โรครากเน่าและโคนเน่า
โรคยอดเน่า
โรคราน้ำค้าง
20-30 มล. 1.ฉีดพ่นทางใบ
2.ฉีดพ่นที่ลำต้น และใบ
ฉีดพ่นก่อนเกิดโรคเพื่อป้องกัน
เผือก โรครากเน่าและโคนเน่า
โรคตากบ
โรคราน้ำค้าง
20-30 มล. 1.ฉีดพ่นทางใบ
2.ฉีดพ่นที่ลำต้น และใบ
ฉีดพ่นก่อนเกิดโรคเพื่อป้องกัน
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด