ฮอร์โมนพืชควีแลนท์-เค

ชื่อสามัญ : อะมิโนควีแลนท์-เค
(aminoquelant-k)


สะสมแป้ง เพิ่มน้ำตาล น้ำหนักดี สีสันสวย

ควีแลนท์-เค เป็นผลิตภัณฑ์ของ บริษัทไบโอไอเบอริก้า ประเทศสเปน ผู้เชี่ยวชาญด้านกรดอะมิโนและเอนไซม์มีขบวนการผลิตที่ทันสมัย ผ่านขบวนการผลิตแบบพิเศษด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงที่เรียกว่า เอนไซม์มาติคอลลี่ ไฮโดรไลซิส (Enzymematically Hydrolysis) โดยใช้เอนไซม์ที่เฉพาะเจาะจง ในการย่อยสลายโปรตีนไปเป็นกรดอะมิโนอิสระชนิดแอล- อัลฟาอะมิโนที่มีอนุภาคขนาดเล็ก ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ในรูปน้ำใสเข้มข้น ธาตุอาหารอยู่ในรูปคีเลทธรรมชาติ ที่พืชนำไปใช้ได้ทันที และทั้งหมด

ควีแลนท์-เค ประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก โพแทสเซียม และกรดอะมิโนอิสระ ที่จำเป็นต่อพืชถึง 19 ชนิด ซึ่งช่วยลดหรือบรรเทาความเครียดของพืชอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการดูดซึม การเคลื่อนย้ายธาตุอาหารและกระตุ้นกระบวนการสังเคราะห์อาหารเพื่อเจริญเติบโตของพืช พืชจึงเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์และแข็งแรง

ปริมาณธาตุอาหารที่พืชนำไปใช้ได้จริง
ไนโตรเจนทั้งหมด (N) 0 %
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) 0 %
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ ( K2O) 28%
อะมิโนแอซิดอิสระ 5 %

คุณประโยชน์

 1. ผ่านขบวนการผลิตแบบพิเศษ ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง ที่เรียกว่า เอนไซม์มาติคอลลี่ ไฮโดรไลซิส (Enzymematically Hydrolysis) โดยใช้เอนไซม์ที่เฉพาะเจาะจง ในการย่อยสลายโปรตีนไปเป็นกรดอะมิโนอิสระชนิดแอล-อัลฟาอะมิโนที่มีอนุภาคขนาดเล็ก
 2. แอล-อัลฟาอะมิโนช่วยเพิ่มพลังดูดซึมทวีคูณ 2 เท่าด้วยพลังแรก แอล-อัลฟาอะมิโนช่วยเปิดปากใบ และเพิ่มพลังดูดซึมผ่านผิวใบทั้งบนใบและใต้ใบได้
  พลังที่ 2 แอล-อัลฟาอะมิโนทำหน้าที่เป็นยานพาหนะในการเคลื่อนย้ายอาหารอย่างรวดเร็วไปสู่จุดเจริญสะสมอาหาร เช่น ยอดอ่อน รากอ่อนและผลอ่อน
 3. เป็นปุ๋ยน้ำทางใบ ประกอบด้วย โพแทสเซียม ในรูปของสารละลายโพแทสเซียมร่วมกับอะมิโนแอซิดอิสระ

จุดขาย

 1. เป็นปุ๋ยที่มีโพแทสเซียมสูงและแอล-อัลฟาอะมิโน เพิ่มความแข็งแรง สามารถทนทานต่ออากาศร้อนและหนาวอย่างฉับพลัน ได้อย่างเช่น สภาวะโลกร้อน ดินเค็ม
 2. ช่วยเพิ่มพลัง ทวีคูณ 2 เท่าด้วย แอล-อัลฟาอะมิโน ทำให้เพิ่มพลังดูดซึมเข้าราก ใบ และลำต้น และ เพิ่มพลังเคลื่อนย้ายภายในเข้าสู่ทุกส่วนของต้นพืช
 3. กระตุ้นการเปิดปากใบพืช ทำให้ใบพืชดูดซึมธาตุอาหารผ่านผิวใบได้เร็ว และพืชนำไปสร้างอาหารได้เร็ว
 4. ช่วงก่อนเก็บเกี่ยว ช่วยสังเคราะห์แป้ง สร้างน้ำตาลและ โปรตีน เพิ่มคุณค่าทางอาหาร
 5. เพิ่มการสร้างเนื้อ ลดความชื้น ขยายขนาดผล ทำให้ผลโตสม่ำเสมอ
 6. ช่วยให้ผลไม้สุกเร็ว เพิ่มสี และความหวานของผล

 

อัตราการใช้และระยะเวลาการใช้

พืช ช่วงเวลาการใช้ ประโยชน์ อัตราการใช้
ต่อน้ำ20ลิตร
จำนวนครั้งที่ฉีด
นาข้าว ระยะข้าวแทงรวง และ ระยะข้าวน้ำนม ปุ๋ยเพื่อสะสมอาหาร เพิ่ม น้ำหนัก ลดความชื้น สีเมล็ดสวย และเพิ่มปริมาณแป้ง 30 - 50 มล. ฉีดพ่น 1-2 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน
ไม้ผล เช่น มะม่วง ส้ม มะนาว ทุเรียน ลิ้นจี่ ลำไย น้อยหน่า เงาะ มังคุด ลองกอง ขนุน ชมพู่ องุ่น ระยะก่อนเก็บเกี่ยว 1 เดือน ปุ๋ยเพื่อสะสมอาหาร เพิ่มคุณภาพดีมีน้ำหนัก สีสันสวย และเพิ่มปริมาณแป้งและน้ำตาล 30-40 มล. ฉีดพ่น 1-2 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน
มันสำปะหลัง ระยะมันอายุ 5-6 เดือนหลังปลูก ปุ๋ยเพื่อเพิ่มปริมาณแป้ง หัวแน่น มีน้ำหนัก และความชื้นต่ำ 30-50 มล. ฉีดพ่น 1-2 ครั้ง  
อ้อย ระยะอ้อย อายุ 5-6 เดือนหลังปลูก ปุ๋ยเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำตาล มีน้ำหนัก และ คุณภาพดี 30-50 มล. 1 ฉีดพ่นทางใบ 1-2 ครั้ง
2. .คลุกกับปุ๋ยทางดิน หว่าน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ระยะอายุ 2 เดือนหลังปลูก ปุ๋ยเพื่อเพิ่มปริมาณแป้ง ฝักมีน้ำหนัก และความชื้นต่ำ 30-50 มล. 1 ฉีดพ่นทางใบ 1-2 ครั้ง
2. .คลุกกับปุ๋ยทางดิน หว่าน
ปาล์มน้ำมัน ระยะก่อนเก็บเกี่ยว 1 เดือน ปุ๋ยเพื่อสะสมอาหาร เพิ่มคุณภาพดี มีน้ำหนัก และเพิ่มปริมาณน้ำมัน 30-50 มล. 1.คลุกกับปุ๋ยทางดิน หว่านทุก 2-3 เดือนต่อครั้ง
2. ผสมปุ๋ย ฉีดพ่นลงดินทุก 2-3 เดือนต่อครั้ง
ยางพารา ระยะเปิดกรีดน้ำยาง ปุ๋ยเพื่อสะสมอาหาร เพิ่มน้ำยาง และต้นไม่โทรม 30-50 มล. 1.คลุกกับปุ๋ยทางดิน หว่านทุก 2-3 เดือนต่อครั้ง
2. ผสมปุ๋ย ฉีดพ่นลงดินทุก 2-3 เดือนต่อครั้ง
พืชผักกินผล เช่น แตงโม แตงกวา ถั่วฝักยาว,มะเขือเทศ พริก และอื่นๆ ระยะก่อนเก็บเกี่ยว ปุ๋ยเพื่อ เพิ่มคุณภาพผลผลิต น้ำหนักดี สีสันสวย และเพิ่มปริมาณแป้งและน้ำตาล 20-30 มล. ฉีดพ่น 1-2 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน
พืชไร่ เช่นถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง งา ระยะก่อนเก็บเกี่ยว 1 เดือน ปุ๋ยเพื่อส่งเสริมให้เมล็ดน้ำหนักดี เพิ่มคุณภาพ สีสันสวย และเพิ่มปริมาณแป้งและน้ำตาล 20-40 มล. ฉีดพ่น 1-2 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน
พืชหัว เช่นหอมแดงหอมหัวใหญ่ กระเทียม มันฝรั่งเผือก ระยะก่อนเก็บเกี่ยว 1 เดือน ปุ๋ยเพื่อหัวแน่น น้ำหนักดี เพิ่มคุณภาพ สีสันสวย และเพิ่มปริมาณแป้งและน้ำตาล 20-40 มล. ฉีดพ่น 1-2 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน
พืชผักกินใบ และไม้ดอกไม้ประดับ ระยะก่อนเก็บเกี่ยว ปุ๋ยเพื่อสะสมอาหาร เพิ่มคุณภาพดี มีน้ำหนัก สีสันสวย 20-40 มล. ฉีดพ่น 1-2 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด