สารกำจัดวัชพืชเซจคิว

ชื่อสามัญ : ไพราโซซัลฟูรอน-เอทิล
(pyrazosulfuron-ethyl 10% wp)


พืชปลูก/CROP ศัตรูเป้าหมาย/TARGET PEST อัตราการใช้/น้ำ 20 ลิตร
ข้าว เทียนนา,โสนหางไก่,กกขนาก,กกทราย,ขาเขียด,ทรงกระเทียม,ผักแว่น,ผักปอดนา,หญ้าข้าวนก,หนวดปลาดุก 20-30 กรัม /ไร่ หรือ 5-8 กรัม /งาน
ข้าวนาหว่านน้ำตม เทียนนา,โสนหางไก่,กกขนาก,กกทราย,ขาเขียด,ทรงกระเทียม,ผักแว่น,ผักปอดนา,หญ้าข้าวนก,หนวดปลาดุก 470 กรัม / ไร่ หรือ 120 กรัม/งาน
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด