สารกำจัดไรศัตรูพืชไรเบน

ชื่อสามัญ : ไพริดาเบน
(pyridaben 20% wp)


พืชปลูก/CROP ศัตรูเป้าหมาย/TARGET PEST อัตราการใช้/น้ำ 20 ลิตร
กุหลาบ ไรสองจุด 15-20 กรัม
กุหลาบ ไรแมงมุมคันซาวา 15 กรัม
ทุเรียน ไรแดงแอฟริกัน 10 กรัม
ทุเรียน ไรแดง 15-20 กรัม
ส้มโอ ไรสนิมส้ม 10-15 กรัม
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด