สารกำจัดวัชพืชซีแพ็ค

ชื่อสามัญ : อามีทรีน
(ametryn 80% wg)


ฆ่าหญ้าในไร่อ้อย สูตรเม็ด ไม่ฟุ้งกระจาย ละลายดี ไม่มีตะกอนอุดหัวฉีด
พืชปลูก/CROP ศัตรูเป้าหมาย/TARGET PEST อัตราการใช้/น้ำ 20 ลิตร
กาแฟ หญ้าขจรจบ,หญ้าตีนกา,หญ้าตีนนก,หญ้านกสีชมพู,หญ้าปากควาย,ผักเบี้ยใหญ่,ผักเบี้ยหิน,ผักโขมหนาม,สาบแร้งสาบกา 470 กรัม / ไร่ หรือ 120 กรัม/งาน
ชา ผักเบี้ยใหญ่,ผักเบี้ยหิน,ผักโขมหนาม,สาบแร้งสาบกา,หญ้าขจรจบ,หญ้าตีนกา,หญ้าตีนนก,หญ้านกสีชมพู,หญ้าปากควาย 470 กรัม / ไร่ หรือ 120 กรัม/งาน
สับปะรด ผักเบี้ยใหญ่,ผักเบี้ยหิน,ผักโขมหนาม,สาบแร้งสาบกา,หญ้าขจรจบ,หญ้าตีนกา,หญ้าตีนนก,หญ้านกสีชมพู,หญ้าปากควาย 470 กรัม / ไร่ หรือ 120 กรัม/งาน
อ้อย ผักเบี้ยใหญ่,ผักเบี้ยหิน,ผักโขมหนาม,สาบแร้งสาบกา,หญ้าขจรจบ,หญ้าตีนกา,หญ้าตีนนก,หญ้านกสีชมพู,หญ้าปากควาย 470 กรัม / ไร่ หรือ 120 กรัม/งาน
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด