แปลงสาธิต

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 | เปิดอ่าน 2171 ครั้ง  A+A-

แปลงสาธิต "สติมเพล็กซ์ โกลด์ ผสม โคชชิ่ง ผสม ซัมมิท"  ในนาข้าว จ.สุพรรณบุรีเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ฝ่ายขาย บริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพตราปืนใหญ่ ได้พบปะกับเกษตรกรนา คุณปรีชา วงษ์สมบูรณ์ อ.บางปลาม้า  จ.สุพรรณบุรี ปลูกข้าว พันธุ์ กข41 โดยแนะนำให้ใช้ อัตราการใช้ โคชชิ่ง 200 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร, ซัมมิท 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร, สติมเพล็กซ์ โกลด์ 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร โดยใช้กำจัดวัชพืชและกระตุ้นการเจริญเติบโตของข้าว โดยฉีดวันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา และติดตามผลหลังจากฉีดในวันที่ 17 ธันวาคม ผลที่ได้ หลังจากที่ฉีดไปแล้ว 7 วัน ไม่มีวัชพืชขึ้น ส่งผลให้ต้นข้าวเจริญเติบโตได้ดีกว่ารุ่นที่ผ่านๆ มา มีรากฝอยยาวเยอะขึ้น 

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด