บริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด : CROP SCIENCES COMPANY LIMITED ผู้ผลิตและจำหน่าย เคมีเกษตร สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดแมลง สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช เพื่อผลผลิตไทย เพื่อเกษตรไทย

สารกำจัดแมลง

บริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรเพื่อการเกษตรซึ่งมีทั้งสารกำจัดวัชพืช สารกำจัดแมลง สารกำจัดหอย สารกำจัดโรคพืช ภายใต้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ตราปืนใหญ่ มีคำขวัญประจำบริษัทฯ คือ ปืนใหญ่หัวใจเกษตรกร

โนม็อบ
สารกำจัดแมลง
ฟีโนบูคาร์บ

โรดแม็บ
สารกำจัดแมลง
ฟิโพรนิล

ไตรโซดริน
สารกำจัดแมลง
ไตรอะโซฟอส

หน้า << | 1 | [ 2 ] ทั้งหมด 2 หน้า

ผลิตภัณฑ์สารกำจัดแมลงมาใหม่

โรดแม็บ จีอาร์
สารกำจัดแมลง

วิวพอยท์
สารกำจัดแมลง

แอพพรูพ
สารกำจัดแมลง
บูโพรเฟซิน

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด