บริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด : CROP SCIENCES COMPANY LIMITED ผู้ผลิตและจำหน่าย เคมีเกษตร สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดแมลง สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช เพื่อผลผลิตไทย เพื่อเกษตรไทย

ฮอร์โมนพืช

บริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรเพื่อการเกษตรซึ่งมีทั้งสารกำจัดวัชพืช สารกำจัดแมลง สารกำจัดหอย สารกำจัดโรคพืช ภายใต้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ตราปืนใหญ่ มีคำขวัญประจำบริษัทฯ คือ ปืนใหญ่หัวใจเกษตรกร

ควีแลนท์ อเล็กซิน
ฮอร์โมนพืช
อะมิโนควีแลนท์-อเล็กซิน

ควีแลนท์-เค
ฮอร์โมนพืช
อะมิโนควีแลนท์-เค

ควีแลนท์ไมเนอร์
ฮอร์โมนพืช

บูสเตอร์
ฮอร์โมนพืช
อีทีฟอน

พาร์10
ฮอร์โมนพืช
แพ็กโคบิวทราซอล

สติมเพล็กซ์
ฮอร์โมนพืช

สติมเพล็กซ์ โกลด์(ในนาข้าว)
ฮอร์โมนพืช

สติมเพล็กซ์ โกลด์(ในไม้ผล)
ฮอร์โมนพืช

เทอรา-ซอร์บ
ฮอร์โมนพืช

หน้า [ 1 ] ทั้งหมด 1 หน้า
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด