บริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด : CROP SCIENCES COMPANY LIMITED ผู้ผลิตและจำหน่าย เคมีเกษตร สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดแมลง สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช เพื่อผลผลิตไทย เพื่อเกษตรไทย

ผลิตภัณฑ์ชุด

บริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรเพื่อการเกษตรซึ่งมีทั้งสารกำจัดวัชพืช สารกำจัดแมลง สารกำจัดหอย สารกำจัดโรคพืช ภายใต้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ตราปืนใหญ่ มีคำขวัญประจำบริษัทฯ คือ ปืนใหญ่หัวใจเกษตรกร

ทวินเทอร์โบ
ผลิตภัณฑ์ชุด

ท็อปทรี
ผลิตภัณฑ์ชุด
ฉีดน้ำท่วมยอดข้าวได้ ข้าวไม่แดง ไม่อาน

ท็อปทรู
ผลิตภัณฑ์ชุด
โดยเฉพาะ หญ้าดอกขาว หญ้าใบแคบ กกต่างๆ ตายเรียบ

ท็อปโมสท์
ผลิตภัณฑ์ชุด

หน้า [ 1 ] ทั้งหมด 1 หน้า
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด