ร่วมงานกับเรา

ประกาศรับสมัครงาน

กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด ดำเนินธุรกิจในผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร ที่เป็นผู้นำด้านการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดมากว่า 25 ปี เรามีโรงงานผลิตและแบ่งบรรจุสารกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ยและผลิตภัณฑ์อื่นทางการเกษตรที่ได้รับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 มีความประสงค์รับสมัครพนักงาน ดังนี้

ลำดับ ตำแหน่งงาน วุฒิการศึกษา สถานที่ปฏิบัติงาน จำนวน
1 ผู้จัดการแผนกวิจัยการตลาด ป,ตรี/ป.โท (การตลาด) สำนักงานใหญ่ 1
2 ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนา ป,ตรี/ป.โท(สาขาที่เกี่ยวข้อง) โรงงาน - บางปู 1
3 เจ้าหน้าที่สื่อการตลาด ( Graphic ) ป,ตรี(สาขาที่เกี่ยวข้อง) สำนักงานใหญ่ 1
4 เเจ้าหน้าที่วิจัยและข้อมูลตลาด (วิจัย) ป,ตรี(สาขาที่เกี่ยวข้อง) สำนักงานใหญ่ 1
5 เลขานุการฝ่ายต่างประเทศ ป.ตรี ทุกสาขา สำนักงานใหญ่ 1
6 ส่งเสริมการขาย ป.ตรี (สาขาเกษตร) พื้นที่ขายส่วนภูมิภาค 2
7 วิศวกรควบคุมการผลิต ป.ตรี วิศวฯ อุตสาหการ โรงงาน – บางปู 2
8 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ป.ตรี อาชีวอนามัยฯ โรงงาน - บางปู 2
9 เจ้าหน้าที่บัญชี ป.ตรี การบัญชี โรงงาน - บางปู 2
10 ช่างปรับแต่งเครื่องจักร ปวช. สายช่าง โรงงาน - บางปู 2
11 ธุรการผลิต ปวช. - ปวส. โรงงาน - บางปู 1
10 พนักงานขับรถ ม.3 ขึ้นไป โรงงาน - บางปู 1

วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งประวัติทาง e-mail : hr@intercrop.co.th หรือ ผ่านทาง JOBTHAI.COM ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

สำนักงาน : 56/1 ซอยอารีย์ 5 เหนือ ถนนพหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ (66) 0 2271 4343 (อัตโนมัติ 10 เลขหมาย) www.intercrop.co.th

โรงงาน : บริษัท แอ็กโฟรีแพ็กซ์ อินดัสตรีส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย13B
โทรศัพท์ (66) 0 2709 3525 – 6

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด