ประวัติความเป็นมา

บริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด เป็นหนึ่งในกลุ่ม บริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร ภายใต้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ตราปืนใหญ่ มีคำขวัญประจำบริษัทฯ คือ ปืนใหญ่หัวใจเกษตรกร

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด