บริษัทในเครือ

บริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด

สำนักงาน : เลขที่ 22 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2271-4343 (อัตโนมัติ 10 คู่สาย)
โทรสาร : 0-2271-1001
เว็บไซต์ : www.intercrop.co.th

บริษัท แอ็กโฟรีแพ็กซ์ อินดัสตรีส์ จำกัด

สำนักงาน : 56/1 ซอยอารีย์ 5 เหนือ ถ.พหลโยธิน 7 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2271-4343 (อัตโนมัติ 10 คู่สาย)
โทรสาร : 0-2271-1001
เว็บไซต์ : www.intercrop.co.th

บริษัท ยูนิพรีมา จำกัด

โรงาน1 : 831 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 13B ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0-2709-6841
โทรสาร : 0-2709-3000

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด