บริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด : CROP SCIENCES COMPANY LIMITED ผู้ผลิตและจำหน่าย เคมีเกษตร สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดแมลง สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช เพื่อผลผลิตไทย เพื่อเกษตรไทย

ติดต่อสอบถาม
ชื่อ-นามสกุล
อีเมล
เบอร์โทร
ข้อความ
ส่งข้อมูล
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิกๆ

แจก Fino คันที่ 11

ผู้โชคดีที่ได้รับจักรยานยนตร์ Fino คือ

คุณกฤตชัย นาคบุรินทร์
จังหวัด: จ.นครราชสีมา อ.เมือง

แจก Fino คันที่ 10

ผู้โชคดีที่ได้รับจักรยานยนตร์ Fino คือ

คุณจเร เจริญมี
จังหวัด: จ.ระยอง อ.แกลง

แจก Fino คันที่ 9

ผู้โชคดีที่ได้รับจักรยานยนตร์ Fino คือ

คุณละเอียด อ่อนสอาด
จังหวัด: จ.พิษณุโลก อ.พรหมพิราม (จัดงาน อังวัชร)

แจก Fino คันที่ 8

ผู้โชคดีที่ได้รับจักรยานยนตร์ Fino คือ

คุณมานิตย์ คงวิทย์
จังหวัด: จ.สุโขทัย อ.ทุ่งเสลี่ยม (จัดงาน สุวรรณภัณฑ์ )

แจก Fino คันที่ 7

ผู้โชคดีที่ได้รับจักรยานยนตร์ Fino คือ

คุณสวาท แสงจินดา
จังหวัด: จ.พระนครศรีอยุธยา อ.ท่าเรือ (จัดงาน แสงสุรีย์การเกษตร)

แจก Fino คันที่ 6

ผู้โชคดีที่ได้รับจักรยานยนตร์ Fino คือ

คุณคุณประชุม นิลคำ
จังหวัด: จ.กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา (จัดงาน บีบีเคมีคอล)

แจก Fino คันที่ 5

ผู้โชคดีที่ได้รับจักรยานยนตร์ Fino คือ

คุณดำเนิน ควงมาลัย
จังหวัด: จ.พระนครศรีอยุธยา อ.ท่าเรือ (จัดงาน รวมเกษตรสุพรรณ)

แจก Fino คันที่ 4

ผู้โชคดีที่ได้รับจักรยานยนตร์ Fino คือ

คุณภัทรวดี แก่นมณี
จังหวัด: จ.พิษณุโลก (จัดงาน สุดากาญจน์)

แจก Fino คันที่ 3

ผู้โชคดีที่ได้รับจักรยานยนตร์ Fino คือ

คุณเกรียงศักดิ์ อชพงศ์สิน
จังหวัด: จ.สุพรรณบุรี (จัดงาน ทั่งทองการเกษตร)

แจก Fino คันที่ 2

ผู้โชคดีที่ได้รับจักรยานยนตร์ Fino คือ

คุณจักรินทร์ เรือแพ
จังหวัด: จ.พระนครศรีอยุธยา (จัดงาน อ.เกษตร)

แจก Fino คันที่ 1

ผู้โชคดีที่ได้รับจักรยานยนตร์ Fino คือ

คุณอุ่นเรือน แผนสมบูรณ์
จังหวัด: จ.พิษณุโลก (จัดงาน เจษฏาการเกษตร)

บริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด ครบรอบ 12 ปี ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่ม บริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรเพื่อการเกษตรซึ่งมีทั้งสารกำจัดวัชพืช สารกำจัดแมลง สารกำจัดหอย สารกำจัดโรคพืช ภายใต้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ตราปืนใหญ่ มีคำขวัญประจำบริษัทฯ คือ ปืนใหญ่หัวใจเกษตรกร

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด